ag视讯平台作弊视频新宝2网址-www.lzyq988.com https://www.nhlcoyotes.com 新技术 新商业 Mon, 10 Jun 2019 08:45:36 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.1 新技术时代的办公2.0:我们不再需要办公室和996? https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/29258.html https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/29258.html#respond Thu, 09 May 2019 09:15:58 +0000 https://www.nhlcoyotes.com/?p=29258 https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/29258.html/feed 0 为什么说996”反动“?埃森哲指出企业创新活力来自人性而非狼性 https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28867.html https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28867.html#respond Mon, 22 Apr 2019 16:10:00 +0000 https://www.nhlcoyotes.com/?p=28867 https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28867.html/feed 0 凛冬已至,2019年敏捷转型会火吗? https://www.nhlcoyotes.com/hotnews/29088.html https://www.nhlcoyotes.com/hotnews/29088.html#respond Fri, 05 Apr 2019 10:49:27 +0000 https://www.nhlcoyotes.com/?p=29088 https://www.nhlcoyotes.com/hotnews/29088.html/feed 0 卓越组织的“敏捷密码”:敏捷化的十大特征清单 https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/29067.html https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/29067.html#respond Tue, 02 Apr 2019 13:51:39 +0000 https://www.nhlcoyotes.com/?p=29067 https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/29067.html/feed 0 只有五分钟,跟领导说清楚API有什么用 https://www.nhlcoyotes.com/application/enterprise20/28985.html https://www.nhlcoyotes.com/application/enterprise20/28985.html#respond Tue, 19 Mar 2019 10:13:57 +0000 https://www.nhlcoyotes.com/?p=28985 https://www.nhlcoyotes.com/application/enterprise20/28985.html/feed 0 企业API战略的八个思维误区 https://www.nhlcoyotes.com/hotnews/28865.html https://www.nhlcoyotes.com/hotnews/28865.html#respond Fri, 08 Mar 2019 10:10:23 +0000 https://www.nhlcoyotes.com/?p=28865 https://www.nhlcoyotes.com/hotnews/28865.html/feed 0 2019年企业数字化转型的十大投资热点 https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28724.html https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28724.html#respond Thu, 14 Feb 2019 08:55:04 +0000 https://www.nhlcoyotes.com/?p=28724 https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28724.html/feed 0 2019年web开发的八大趋势 https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28674.html https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28674.html#respond Tue, 29 Jan 2019 08:42:25 +0000 https://www.nhlcoyotes.com/?p=28674 https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28674.html/feed 0 企业敏捷化的五大败因 https://www.nhlcoyotes.com/hotnews/28486.html https://www.nhlcoyotes.com/hotnews/28486.html#respond Thu, 03 Jan 2019 09:13:53 +0000 https://www.nhlcoyotes.com/?p=28486 https://www.nhlcoyotes.com/hotnews/28486.html/feed 0 对工业APP的认识:做评委的感受 https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28474.html https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28474.html#respond Wed, 02 Jan 2019 10:04:03 +0000 https://www.nhlcoyotes.com/?p=28474 https://www.nhlcoyotes.com/ccnews/28474.html/feed 0